Wat gaat er vanaf 13 juni veranderen in de wetgeving voor de webwinkeliers?

Wat zijn belangrijke veranderingen voor u als ondernemer?

Vanaf 13 juni 2014 gaan er nieuwe wetten van start omtrent “Verkoop op Afstand”, waar u als internetondernemer (met een webshop) mee te maken heeft. In dit blogbericht worden een aantal punten van praktische aard toegelicht. Dit kunnen tekstuele aanpassingen zijn maar ook configuratie wijzigingen van uw webshop.

De bestelknop

Een hele praktische maar belangrijke verandering is dat bij de laatste button in het bestelproces (vaak de ‘afreken’-button) duidelijk vermeld moet worden dat de consument een betaalverplichting aangaat.

De tekst ligt niet vast in de wet, maar zolang het voor de consument duidelijk en begripvol is dat deze een betaalverplichting aangaat, voldoe je aan de regelgeving.

Kosten

Voor de consument gaat er per 13 juni een aantal zaken veranderen:

Kosten voor betaalmogelijkheden

Als u kosten berekent voor het gebruik van iDeal, Paypal, of welke betaalmogelijkheid dan ook, mogen deze kosten niet méér bedragen dan u daadwerkelijk aan kosten maakt voor deze betaalmogelijkheid.

[alert_message type="notification" closable="no"]Voorbeeld: U betaalt per iDeal transactie € 0,50 aan uw PSP (Payment Service Provider), dan mag u de consument ook niet meer dan € 0,50 laten afdragen voor het gebruik van iDeal. [/alert_message] In de praktijk zien we echter vaak dat iDeal gratis wordt aangeboden, maar voor het gebruik van creditcards worden vaak (iets) hogere kosten in rekening gebracht, om de consument richting iDeal te sturen.

Kosten voor telefonisch contact

Er mag voor telefonisch contact, naar bijvoorbeeld uw klantenservice, niet meer gerekend worden dan het lokale tarief.

Informatieplicht

Vanaf 13 juni is er een aantal zaken die u verplicht moet vermelden en deze moeten volgens de regelgeving ‘begripvol’, ‘vindbaar’ en ‘begrijpelijk’ zijn.

Informatie over zaken zoals lever-, bezorg- en portokosten moeten vooraf vermeld worden op uw webshop en dienen ook achteraf beschikbaar te blijven. Dit kan in de vorm van een tekstpagina, in een blok op de productpagina of meegestuurd in de e-mail. Zolang de consument deze informatie te allen tijde kan vinden, voldoe je aan deze regelgeving. Het vermelden van (verborgen) kosten, zoals servicekosten, verpakkingskosten, etc. is verplicht. Daarnaast is ook het vermelden van de totaalprijs verplicht, dit is dus inclusief BTW. Voor de contactgegevens is het vanaf 13 juni verplicht om een adres te vermelden. Voor de grotere bedrijven zal dit geen probleem zijn, dit kan echter wel wanneer het een kleine onderneming betreft die vanuit huis handelt. Toch is dit verplicht en dient men het bedrijfsadres te vermelden bij de contactgegevens.

Vooraf ingevulde opties

Vaak wil je als webwinkelier graag extra opties of accessoires bij een product of dienst verkopen en vinken we deze standaard "aan". Dit mag vanaf 13 juni niet meer standaard aangevinkt staan. Wanneer dit wel gebeurt, kan de consument de kosten terughalen bij de onderneming, gezien het feit dat deze er niet zelf voor heeft gekozen.

Let er wel op dat dit om betaalde opties gaat, dus gratis toevoegingen mogen wel standaard aangevinkt zijn!

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht / recht van ontbinding heeft een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan, namelijk:

  • Het verplicht verstekken van een modelformulier van herroeping voordat de consument gebonden is aan de overeenkomst en/of bevestigen van de gesloten overeenkomst. Download hier het Europees Modelformulier voor Herroeping, met dank aan Thuiswinkel.org

  • De regels voor ontbindingen gelden nu ook voor internetveilingen.

  • Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn mogelijk voor snel bederfelijke waren, reis- en vrijetijdsdiensten en hygiënische producten.

  • Uitzondering op het herroepingsrecht is alleen nog mogelijk voor diensten die binnen de bedenktijd (14 kalenderdagen) volledig zijn uitgevoerd. De uitzondering geldt alleen indien de dienst van start is gegaan met uitdrukkelijke instemming van de consument die hierbij verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

Concrete actiepunten voor u

  • Verbeter de informatieve teksten omtrent herroepen, kosten en leveringsvoorwaarden.

  • Pas de bedrijfsvoering aan volgens de nieuwe regels, waar met name de veranderingen zitten in het retourproces.

  • Loop uw Algemene Voorwaarden nog eens na, wellicht staan daar ‘oude’ voorwaarden in, waarmee u niet voldoet aan de regelgeving.

Voor meer informatie verwijzen we graag door naar een compleet overzicht: http://www.thuiswinkel.org/nieuws-en-publicaties/thema-artikelen/thema-artikelen-over-richtlijn-consumentenrechten

[cta_message title="Wij kunnen u hierbij helpen" button_label="Neem contact op" link="mailto:l.kitslaar@symfony.nl" target="none"]

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen