Private Key en Certificaat genereren voor Rabobank iDeal

Hieronder in grote lijnen hoe je het aan de praat kan krijgen:Log via SSH in bij de server waar de bestanden geplaatst moeten worden, en gebruik cd om in de juiste domeinmap te komen. ( bv cd /var/www/vhosts/mijndomein )

LET OP: Vervang [[WACHTWOORD]] door je eigen gekozen wachtwoord

openssl genrsa -des3 -out priv.pem -passout pass:[[WACHTWOORD]] 1024
openssl req -x509 -new -key priv.pem -passin pass:[[WACHTWOORD]] -days 3650 -out cert.cer

Na het invoeren van de bovenstaande regels krijgt u nog een aantal vragen over Country, State etc. U voert deze als volgt in ( Neem de profiel gegevens over van de rabobank ??):

Country Name (2 letter code) [AU]: NL
State or Province Name (full name) [Some-State]: UW_PROVINCIE
Locality Name (eg, city) []: UW_STAD
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: UW_BEDRIJFSNAAM
Organizational Unit Name (eg, section) []: AFDELING_NAAM
Common Name (eg, YOUR name) []: WWW.UWDOMEINNAAM.NL
Email Address []: UW EMAILADRES
Er ontstaan 2 bestanden te weten: priv.pem en cert.cer
Het bestand cert.cer moet worden geupload bij ideal.rabobank.nl onder Profiel -> Certificaat / Sleutel instellen
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen